Szkolenia międzykulturowe

Coaching Międzykulturowy to nowoczesne szkolenia międzykulturowe, które uczą swobodnego poruszania się w świecie różnych kultur i zapewnią Twojej firmie osiągnięcie sukcesu we współczesnym świecie globalnego biznesu.

Czym są szkolenia międzykulturowe?

Świadomość różnić kulturowych jest kluczem do sukcesu na arenie międzynarodowej!

Coaching międzykulturowy jest idealnym przygotowaniem do współpracy z międzynarodowymi partnerami. Pomaga w umiejętnym budowaniu relacji biznesowych z przedstawicielami innych kultur oraz dostarcza niezbędnych informacji dotyczących odpowiedniego zachowania się w sytuacjach konfliktowych. Coaching Międzykulturowy pomaga poznać i dostosować się do norm kulturowych oraz zasad społecznych funkcjonujących w odmiennej kulturze. Pozwala także pokonywać bariery różnic kulturowych, kierować i zarządzać ludźmi należącymi do innej kultury oraz nawiązywać kontakty towarzyskie w zupełnie odmiennym kulturowo środowisku.

mapa-swiata

Cele Coachingu Międzykulturowego

Poznanie kultury

Poznanie sposobów zachowań oraz norm i wartości charakterystycznych dla kultury danego kraju lub regionu.

Zarządzanie konfliktem

Zdobycie umiejętności zarządzania konfliktem w zespołach wielokulturowych z całego świata.

Akulturacja

Uświadomienie aspektów adaptacji kulturowej (akulturacji) i uwrażliwienie na odmienności kulturowe pracowników firmy.

Integracja w środowisku

Przygotowanie do szybkiej integracji w nowym środowisku oraz efektywnej współpracy w zespołach międzynarodowych.

Prezentacja i negocjacje

Umiejętność skutecznego przeprowadzania prezentacji i negocjacji w środowisku międzynarodowym.

Motywacja i efektywność

Opanowanie metod skutecznego motywowania i zwiększenia efektywności zagranicznych pracowników.

Znajomość języków obcych i różnic międzykulturowych gwarantuje sukces we współczesnym świecie globalnego biznesu !

Trenerzy szkoleń międzykulturowych

Nasi trenerzy

Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm naszej kadry są gwarancją skuteczności Coachingu Międzykulturowego!

Trenerzy Coachingu Międzykulturowego są specjalistami z zakresu psychologii międzykulturowej i prowadzą specjalistyczne szkolenia dla firm dotyczące: różnic międzykulturowych w procesie akulturacji, wartości i skryptów zachowań charakterystycznych dla danej kultury, negocjacji w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami, psychologii kulturowej, komunikacji międzykulturowej w biznesie dla międzynarodowych firm oraz organizacji rządowych i pozarządowych.

Coaching międzykulturowy dedykowany jest dla:

Pracowników i Managerów

Polskich i zagranicznych firm które zdobywają lub planują zdobyć zagraniczne rynki zbytu dla swoich towarów i usług.

Urzędników

zajmujących się współpracą międzynarodową i promocją regionu.

Przedsiębiorców

pracujących w wielokulturowym środowisku biznesowym


Zaufali nam