Komunikacja międzykulturowa

Kursy komunikacji międzykulturowej to innowacyjne szkolenia dot. zarządzania wielokulturowością, które są idealnym przygotowaniem do współpracy z międzynarodowymi partnerami. Pomagają w umiejętnym budowaniu relacji z przedstawicielami innych kultur oraz dostarczają niezbędnych informacji dotyczących odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach.

Szkolenia międzykulturowe dedykowane są dla:

Kadry dydaktycznej i naukowej

w celu podniesienia kompetencji międzykulturowych związanych z obsługą zagranicznych studentów

Pracowników administracyjnych uczelni, instytucji i urzędów

beneficjentów programów NAWA

Pracowników i Managerów

polskich i zagranicznych firm, które zdobywają lub planują zdobyć zagraniczne rynki zbytu dla swoich towarów i usług

Urzędników

zajmujących się współpracą międzynarodową i promocją regionu

Przedsiębiorców

pracujących w wielokulturowym środowisku biznesowym

Studentów i cudzoziemców

którzy pragną zdobyć umiejętności efektywnego komunikowania się w środowisku wielokulturowym

Czym są szkolenia międzykulturowe?

Świadomość różnić kulturowych jest kluczem do sukcesu na arenie międzynarodowej!

Szkolenia międzykulturowe są idealnym przygotowaniem do współpracy z międzynarodowymi partnerami. Znajomość zasad komunikacji międzykulturowej pomaga w umiejętnym budowaniu relacji biznesowych z przedstawicielami innych kultur oraz dostarcza niezbędnych informacji dotyczących odpowiedniego zachowania się w sytuacjach konfliktowych. Szkolenia dot. wielokulturowości pomagają poznać i dostosować się do norm kulturowych oraz zasad społecznych funkcjonujących w odmiennej kulturze. Pozwalają także pokonywać bariery różnic kulturowych, kierować i zarządzać ludźmi należącymi do innej kultury oraz nawiązywać kontakty towarzyskie w zupełnie odmiennym kulturowo środowisku.

mapa-swiata

Cele Szkoleń Międzykulturowych

Poznanie kultury

Poznanie sposobów zachowań oraz norm i wartości charakterystycznych dla kultury danego kraju lub regionu.

Zarządzanie konfliktem

Zdobycie umiejętności zarządzania konfliktem w zespołach wielokulturowych z całego świata.

Akulturacja

Uświadomienie aspektów adaptacji kulturowej (akulturacji) i uwrażliwienie na odmienności kulturowe pracowników firmy.

Integracja w środowisku

Przygotowanie do szybkiej integracji w nowym środowisku oraz efektywnej współpracy w zespołach międzynarodowych.

Prezentacja i negocjacje

Umiejętność skutecznego przeprowadzania prezentacji i negocjacji w środowisku międzynarodowym.

Kompetencje międzykulturowe

Podniesienie kompetencji międzykulturowych związanych z obsługą zagranicznych studentów, którzy pragną zdobyć umiejętności efektywnego komunikowania się w środowisku wielokulturowym.

Znajomość języków obcych i różnic międzykulturowych gwarantuje sukces we współczesnym świecie globalnego biznesu !

Trenerzy szkoleń międzykulturowych

Nasi trenerzy

Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm naszej kadry są gwarancją skuteczności szkoleń wielokulturowych!

Trenerzy kursów komunikacji międzykulturowej są specjalistami z zakresu psychologii międzykulturowej i prowadzą specjalistyczne szkolenia dla firm i uczelni wyższych dotyczące: różnic międzykulturowych w procesie akulturacji, wartości i skryptów zachowań charakterystycznych dla danej kultury, podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej związanych z obsługą cudzoziemców, negocjacji w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami, wielokulturowości, psychologii kulturowej, komunikacji międzykulturowej w biznesie dla międzynarodowych firm oraz organizacji rządowych i pozarządowych.


Our Clients