Kursy Kompetencji Międzykulturowych

Kursy kompetencji międzykulturowych to innowacyjne szkolenia dot. zarządzania wielokulturowością, które są idealnym przygotowaniem do współpracy z międzynarodowymi partnerami. Pomagają w umiejętnym budowaniu relacji z przedstawicielami innych kultur oraz dostarczają niezbędnych informacji dotyczących odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach.

Szkolenia międzykulturowe dedykowane są dla:

Kadry dydaktycznej i naukowej

w celu podniesienia kompetencji międzykulturowych związanych z obsługą zagranicznych studentów

Pracowników administracyjnych uczelni, instytucji i urzędów

beneficjentów programów NAWA

Pracowników i Managerów

polskich i zagranicznych firm, które zdobywają lub planują zdobyć zagraniczne rynki zbytu dla swoich towarów i usług

Urzędników

zajmujących się współpracą międzynarodową i promocją regionu

Przedsiębiorców

pracujących w wielokulturowym środowisku biznesowym

Studentów i cudzoziemców

którzy pragną zdobyć umiejętności efektywnego komunikowania się w środowisku wielokulturowym

Czym są szkolenia międzykulturowe?

Świadomość różnić kulturowych jest kluczem do sukcesu na arenie międzynarodowej!

Szkolenia międzykulturowe są idealnym przygotowaniem do współpracy z międzynarodowymi partnerami. Znajomość zasad komunikacji międzykulturowej pomaga w umiejętnym budowaniu relacji biznesowych z przedstawicielami innych kultur oraz dostarcza niezbędnych informacji dotyczących odpowiedniego zachowania się w sytuacjach konfliktowych. Szkolenia dotyczące wielokulturowości pomagają poznać i dostosować się do norm kulturowych oraz zasad społecznych funkcjonujących w odmiennej kulturze. Pozwalają także pokonywać bariery różnic kulturowych, kierować i zarządzać ludźmi należącymi do innej kultury oraz nawiązywać kontakty towarzyskie w zupełnie odmiennym kulturowo środowisku.

mapa-swiata

Cele Szkoleń Międzykulturowych

Poznanie kultury

Poznanie sposobów zachowań oraz norm i wartości charakterystycznych dla kultury danego kraju lub regionu.

Zarządzanie konfliktem

Zdobycie umiejętności zarządzania konfliktem w zespołach wielokulturowych z całego świata.

Akulturacja

Uświadomienie aspektów adaptacji kulturowej (akulturacji) i uwrażliwienie na odmienności kulturowe pracowników firmy.

Integracja w środowisku

Przygotowanie do szybkiej integracji w nowym środowisku oraz efektywnej współpracy w zespołach międzynarodowych.

Prezentacja i negocjacje

Umiejętność skutecznego przeprowadzania prezentacji i negocjacji w środowisku międzynarodowym.

Kompetencje międzykulturowe

Podniesienie kompetencji międzykulturowych związanych z obsługą zagranicznych studentów, którzy pragną zdobyć umiejętności efektywnego komunikowania się w środowisku wielokulturowym.

Znajomość języków obcych i różnic międzykulturowych gwarantuje sukces we współczesnym świecie globalnego biznesu!

Trenerzy szkoleń międzykulturowych

Nasi trenerzy

Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm naszej kadry są gwarancją skuteczności szkoleń wielokulturowych!

Trenerzy kursów kompetencji międzykulturowych są specjalistami z zakresu psychologii międzykulturowej i prowadzą specjalistyczne szkolenia dla firm i uczelni wyższych dotyczące: różnic międzykulturowych w procesie akulturacji, wartości i skryptów zachowań charakterystycznych dla danej kultury, podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej związanych z obsługą cudzoziemców, negocjacji w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami, wielokulturowości, psychologii kulturowej, komunikacji międzykulturowej w biznesie dla międzynarodowych firm oraz organizacji rządowych i pozarządowych.


Zaufali nam