Quiz Międzykulturowy

Quiz Międzykulturowy

nie daj się zaskoczyć!

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

Quiz międzykulturowy

krajach arabskich
krajach azjatyckich
krajach nordyckich
Niemczech
Hiszpanii
Indiach
azjatyckiej
arabskiej
obie odpowiedzi są poprawne
oboma rękoma
lewą ręką
prawą ręką
Chiny
Holandia
Australia
hindi
angielski
mandaryński (chiński)
Indonezji
Arabii Saudyjskiej
Turcji
USA
Krajach Bliskiego Wschodu
Wielkiej Brytanii
wyciągać rąk
zwracać podeszew stóp
pochylać się
Japonii
Hiszpanii
Chile
3
7
9
w hinduizmie
w islamie
w buddyzmie
USA
Wielkiej Brytanii
Niemczech
śmierci
długowieczności
pieniędzy
nie wiem!
nie!
zgadzam się!
Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl