Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych

organizacja i prowadzenie lektoratów

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

Studium Języków Obcych - prowadzenie lektoratów

THE LINK Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej to nowoczesna szkoła językowa, która zajmuje się organizacją i prowadzeniem Studium Języków Obcych dla szkół wyższych .

 

Zadaniem Studium Języków Obcych organizowanych przez THE LINK jest kompleksowa obsługa merytoryczna, metodyczna oraz logistyczna lektoratów językowych dla studentów szkół wyższych.

 

Prowadzimy lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego, chińskiego i innych. Lektoraty prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i native speakerów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie.

 

Nasza oferta obejmuje:

 

- ustalenie charakteru lektoratu (język ogólny, biznesu, specjalistyczny) zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami zarządu uczelni

- przeprowadzenie pisemnych testów kwalifikacyjnych

- podział na grupy homogeniczne

- przygotowanie zindywidualizowanego programu nauczania

- dostosowanie i wybranie podręczników i materiałów dydaktycznych

- ustalenie harmonogramu lektoratów

- konsultacje językowe

- przygotowanie do zaliczeń i egzaminów końcowych

- przygotowanie i poprawa testów i egzaminów

- prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia – Raporty Pedagogiczne

- kontrola jakości nauczania (Ankiety Anonimowe)

- kontrola postępów nauczania (Raporty Postępów Studentów)

- monitorowanie jakości prowadzonego kształcenia przez Dyrektora ds. Metodyki i Nauczania

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl