Online Learning

Online Learning

zajęcia przez SKYPE

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

Online Learning - zajęcia przez SKYPE

Czy języka obcego można się nauczyć tylko dzięki regularnym spotkaniom z lektorem? NIE!
Czy zawsze należy dostosować swój napięty plan dnia do sztywnego harmonogramu zajęć językowych? NIE!

 

Dzięki kursom językowym prowadzonym przez SKYPE i profesjonalnemu wsparciu naszych lektorów nauka języków obcych zyskuje nowe oblicze. Kursy interaktywne gwarantują tak dobre wyniki w nauce jak tradycyjne, a przy tym są wygodniejsze dla Kursanta.

 

ZALETY:

 

  • Możliwość nauki o porze najdogodniejszej dla Kursanta – indywidualne ustalanie harmonogramu bezpośrednio między Kursantem a Lektorem.
  • Oszczędność czasu i pieniędzy – brak konieczności czasochłonnego dojazdu do siedziby szkoły.
  • Nieustanny dostęp do bogatego zasobu materiałów dydaktycznych online – możliwość nieograniczonego korzystania z podręczników, notatek, skryptów zamieszczonych na specjalnym dysku oraz z polecanych przez lektora ćwiczeń interaktywnych.
  • Wygoda – jeśli tylko Kursant ma dostęp do Internetu oraz komunikatora Skype, może realizować zajęcia językowe w dowolnym miejscu na świecie.
  • Indywidualne podejście do potrzeb Kursanta – gwarancja dostosowania charakteru kursu do sugestii Kursanta i jego zainteresowań w obszarze znajomości języka obcego, wsparta możliwością korzystania z plików multimedialnych.
Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl