BLENDED LEARNING

BLENDED LEARNING

nowy wymiar nauczania

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

Blended Learning

W The Link Szkole Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej mogą Państwo uczestniczyć w innowacyjnych kursach języka angielskiego w ramach kształcenia e-learning, prowadzonych nowoczesną metodą BLENDED LEARNING.

Czym jest BLENDED LEARNING?

BLENDED LEARNING (ang. nauka łączona) oznacza taki system nauki, w którym kurs językowy stanowi skrupulatnie opracowane połączenie nauki „na żywo” z lektorem oraz samodzielnej nauki studenta na internetowej platformie e-learningowej.

W ramach nauki online uczący się doskonali umiejętność rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego, słownictwo, prawidłowe stosowanie reguł gramatycznych oraz wymowę. Do dyspozycji ma atrakcyjne materiały audio i wideo, liczne, interesujące teksty i różnorodne zadania.

Student na bieżąco otrzymuje oceny i informacje o swoich postępach i popełnionych błędach, w związku z czym od razu wie, na czym powinien się skupić w pierwszej kolejności, aby poprawić swoje umiejętności.

Uczestnicy kursu w trakcie nauki są w stałym kontakcie z lektorem za pomocą systemu przesyłania wiadomości. Lektor sprawuje nad studentami stałą opiekę metodyczną i merytoryczną – w wiadomościach przesyła do studentów uwagi, objaśnienia, dodatkowe materiały, przydatne linki.

 

Zalety nauki w systemie BLENDED LEARNING:

 

  • możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie – jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu,
  • urozmaicone, profesjonalnie przygotowane ćwiczenia interaktywne ułatwiające naukę i utrwalenie wiedzy a jednocześnie idealnie współgrające z materiałem realizowanym podczas zajęć "na żywo" z lektorem,
  • uczący się ma w cenie kursu dostęp online do najlepszych słowników, bazy teoretycznej dotyczącej gramatyki języka angielskiego, filmów BBC wraz z worksheets, scenek sytuacyjnych i rodzajowych, interaktywnych list słownictwa oraz automatycznych ćwiczeń z ich wykorzystaniem,
  • stały kontakt z lektorem, który pomaga i doradza w nauce oraz poleca dodatkowe materiały,
  • zaoszczędzony dzięki samodzielnej nauce studentów czas lektor poświęca na konwersacje i naukę żywego języka,
  • możliwość monitorowania postępów w nauce zarówno poszczególnych kursantów, jak i całych grup na podstawie wyników raportów dotyczących ćwiczeń online wykonanych przez kursantów na platformie e-learningowej.


Jak to działa?


W chwili rozpoczęcia kursu słuchacz otrzymuje konto na platformie e-learningowej, do którego loguje się za pomocą indywidualnego hasła. Na platformie do dyspozycji uczącego się są doskonale opracowane materiały, zróżnicowane ćwiczenia w postaci elektronicznej, perfekcyjnie współgrające z tematyką zajęć z lektorem. Zgodnie ze wskazówkami lektora, studenci rozwiązują ćwiczenia online, a wyniki ich pracy automatycznie przesyłane są do lektora, który ma stały wgląd w wyniki ćwiczeń i możliwość monitorowania postępów w nauce poszczególnych studentów.

Osoba zajmująca się koordynowaniem szkoleń w firmie może generować różnego rodzaju raporty o postępach studentów w nauce oraz ich pracy na platformie e-learningowej. Ma wgląd w realizowany w poszczególnych grupach materiał, może kontrolować pracę uczestników kursów, uzyskać informacje o czasie poświęconym przez nich na naukę (frekwencja) i uzyskanych ocenach.

W ramach systemu BLENDED LEARNING możliwa jest nauka języka angielskiego ogólnego i biznesowego na wszystkich poziomach zaawansowania, jak również przygotowanie do egzaminów TOEFL®, TOEIC® a także egzaminów Cambridge ESOL.

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl