KURSY JĘZYKOWE DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

KURSY JĘZYKOWE DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

specjalizujemy się w organizacji profesjonalnych kursów językowych dla firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

Tygodniowy Intensywny Kurs (TIK)

Dla klientów korporacyjnych The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej przygotowała unikalną ofertę Tygodniowego Intensywnego Kursu Językowego (TIK), który jest „totalnym zanurzeniem w języku” .

 

Tygodniowy Intensywny Kurs Językowy (TIK) jest zindywidualizowanym, intensywnym kursem „szytym na miarę” więc zarówno zakres tematyczny jak i cele kursu każdorazowo zmieniają się w zależności od potrzeb, oczekiwań i wymagań danego klienta. W zależności od wariantu uczestnicy kursu mają 8 lub 10 lekcji 45 minutowych dziennie. Uczestnicy kursu cały dzień posługują się językiem obcym na zajęciach, które odbywają się zarówno tradycyjnie w sali wykładowej jak i „na mieście” w czasie lunchu, który spożywają z lektorem w restauracji, podczas pobytu w sklepie, banku, wizyty w muzeum lub na poczcie. Zajęcia „na mieście” są doskonałym i sprawdzonym sposobem przełamania bariery komunikacyjnej w języku obcym, ponieważ pozwalają praktycznie ćwiczyć nabyte podczas kursu w szkole umiejętności językowe.

 

Tygodniowy Intensywny Kurs Językowy (TIK) jest skierowany do osób pragnących:

  • opanować w krótkim czasie podstawowe umiejętności językowe pozwalające na komunikację w sytuacjach formalnych i nieformalnych
  • poszerzyć profesjonalne słownictwo dotyczące różnych działów w firmie
  • przygotować się do prezentacji i prowadzenia negocjacji
  • usystematyzować posiadaną wiedzę dotyczącą języka obcego w celu zidentyfikowania umiejętności językowych wymagających powtórzenia i utrwalenia
  • przełamać barierę komunikacyjną w języku obcym
Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl