KURSY JĘZYKOWE DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

KURSY JĘZYKOWE DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

specjalizujemy się w organizacji profesjonalnych kursów językowych dla firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

Kursy języka biznesowego

The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej oferuje kursy języka biznesowego na pięciu poziomach zaawansowania, których zaliczenie gwarantuje opanowanie sprawności językowych, pozwalających na swobodne komunikowanie się w świecie globalnego biznesu.

 

Poziomy zaawansowania kursów języka biznesowego:

 

Poziom Początkujący A1/A2

 

Celem kształcenia kursu języka angielskiego biznesowego na poziomie początkującym (A1/A2) jest osiągnięcie przez uczestników kursu podstawowych umiejętności językowych wraz ze znajomością podstawowych słów i zwrotów z zakresu języka biznesu. Uczestnicy kursu rozumieją krótkie wypowiedzi, potrafią stosować potoczne wyrażenia i formułować bardzo proste zdania dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego, pracy zawodowej oraz sytuacji biznesowych.

 

Tematyka kursu:

 

 • Przedstawianie się z uwzględnieniem specyfiki wymiany wizytówek, słownictwo z zakresu ludzi biznesu: zawody, narodowości, opisywanie ludzi.

 

 • Ćwiczenie umiejętności opisywania ludzi, miejsca pracy.

 

 • Przedstawiania siebie i innych, mówienia o swojej pracy, słownictwo z zakresu sporządzania notatek.

 

 • Oczekiwania związane z pracą, dni tygodnia, miesiące, daty.

 

 • Praca a czas wolny.

 

 • Opanowanie umiejętności pisania notatki z listą postulatów.

 

 • Rozmowy telefoniczne.

 

 • Podróże biznesowe.

 

 • Rezerwacja hotelu, zmiany terminów rezerwacji.

 

 • Zamawianie w restauracji, menu, napiwki.

 

 • Sprzedaż, ulotki reklamowe, raport z podróży w sprawach sprzedaży.

 

 • Prezentacja produktu.

 

 • Cechy osobowościowe pracowników – trudny współpracownik.

 

 • Negocjacje.

 

 • Charakterystyka i prezentacja firmy.

 

 • Internet, projektowanie strony internetowej, plany na przyszłość, handel elektroniczny.

 

 • Różnice międzykulturowe: informacje dla wyjeżdżających za granicę, prowadzenie interesów za granicą, kulturowe błędy w zachowaniu.

 

 • Zawody: oczekiwania związane z pracą, ogłoszenie w sprawie pracy, CV (Curriculum vitae).

 

 • Techniki prowadzenia rozmowy w sprawie pracy.

 

 

 

Poziom Niższy Średniozaawansowany (B1)

 

Celem kształcenia kursu języka angielskiego biznesowego na poziomie niższym średniozaawansowanym (B1) jest opanowanie przez uczestników kursu umiejętności rozumienia informacji z tekstu pisanego i ze słuchu oraz zrozumiałe wypowiadanie się na temat sytuacji związanych z biznesem. Uczestnicy kursu potrafią tworzyć spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy biznesowe. Szczególny nacisk kładziony jest na naukę słów i zwrotów z zakresu języka biznesowego.

 

Tematyka kursu:

 

 • Kariera i wybory związane z życiem zawodowym, jak robić karierę.

 

 • Rozmowa telefoniczna, kreowanie wizerunku firmy przez telefon.

 

 • Tradycyjne zakupy a kupowanie przez internet, wielokanałowy system sprzedaży detalicznej.

 

 • Negocjacje – osiąganie porozumienia, porady dla negocjatorów, stawianie warunków, pertraktacje.

 

 • Rodzaje firm, struktura firm, czynniki decydujące o sukcesie firmy, najbardziej renomowana firma.

 

 • Prezentacja firmy, sugestie, analiza przypadku.

 

 • Nowe pomysły – prace badawcze, korzyści wynikające z zastosowania dobrych pomysłów, trzy dobre pomysły na działalność, nowe sposoby komunikowania i przechowywania informacji.

 

 • Dobrze zorganizowane zebranie, opinie, sugestie, komentarze, zmiana tematu dyskusji.

 

 • Sytuacje stresowe, relaks, jak radzić sobie ze stresem, zmiana pracy na mniej stresującą, stresujące zawody.

 

 • Poprawa warunków pracy i zdrowia pracowników, wyrażanie opinii.

 

 • Życie towarzyskie – pozdrowienia, przedstawianie się.

 

 • Kampanie marketingowe, typowe profile konsumentów, jak osiągnąć sukces w marketingu, produkty luksusowe – sprzedaż marzeń, wykorzystanie nazwisk sławnych osób w reklamie.

 

 • Badanie opinii konsumentów, rozmowa telefoniczna – wymiana informacji, numery telefoniczne.

 

 • Sposoby planowania, plany otwarcia nowego biura, planowanie rozwoju ekonomicznego.

 

 • Zebranie - przerywanie komuś i udzielanie wyjaśnień.

 

 • Cechy i umiejętności dobrego menadżera, rady dla menadżerów.

 

 • Relacjonowanie wypowiedzi, życie towarzyskie i rozrywka, różnice kulturowe.

 

 • Ankieta – czy radzisz sobie w sytuacjach konfliktowych, mediacje – cechy dobrego negocjatora, negocjacje – porady, jak negocjować.

 

 • Negocjacje - rozwiązywanie konfliktów.

 

 • Zakładanie działalności gospodarczej, profil ekonomiczny.

 

 • Liczby, pieniądze.

 

 • Ulubione produkty, opis produktów, najbardziej udany zakup, marketing nowego produktu, wizerunek produktu.

 

 

 

Poziom Średniozaawansowany (B2)

 

Celem kształcenia kursu języka angielskiego biznesowego na poziomie średniozaawansowanym (B2) jest opanowanie przez uczestników kursu umiejętności szczegółowego rozumienia treści zawartych w tekście pisanym oraz w wypowiedzi ustnej na tematy biznesowe i zawodowe. Uczestnicy kursu potrafią w szerokim zakresie tematów biznesowych formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Tematyka zajęć wraz ze słownictwem i zwrotami jest związana ze światem biznesu.

 

Tematyka kursu:

 

 • Marka handlowa, produkt, zlecanie wykonania usług przez obce firmy, promocje, udział w spotkaniu biznesowym.

 

 • Podróż w interesach, podróżowanie samolotem, analiza przypadku.

 

 • Plany na przyszłość, umawianie się na spotkanie – rozmowa telefoniczna.

 

 • Różne typy organizacji, struktura firmy, zmiany w organizacji firmy, nawiązywanie nowych kontaktów.

 

 • Pieniądze, terminy związane z finansami, inwestycje.

 

 • Raport z działalności finansowej firmy.

 

 • Reklama – plusy i minusy, media – sposoby reklamowania produktów, przygotowywanie kampanii reklamowej.

 

 • Prezentacja – techniki, styl wypowiedzi formalny i nieformalny.

 

 • Związek kultury z biznesem, porady dotyczące zachowań kulturowych.

 

 • Ubieganie się o pracę, proces rekrutacji pracowników, pracownicy najbardziej efektywni, łowcy głów – wyszukiwanie pracowników.

 

 • Globalizacja, wolny handel, zjawisko uczciwego handlu.

 

 • Techniki negocjacyjne, etapy negocjacji, analiza przypadku – strategie i taktyka negocjacji.

 

 • Kontrola jakości, obsługa klienta, reklamacja telefoniczna.

 

 • Etyka w biznesie, odpowiedzialny biznes, etyczne inwestycje.

 

 • Wprowadzanie produktu na rynek, absencja w pracy.

 

 • Cechy osobowości przywódcy.

 

 • Podejmowanie decyzji, innowacje w życiu codziennym, innowacje w firmie, techniki prezentacji.

 

 • Konkurencja między firmami.

 

 • Negocjacje.

 

 

 

Poziom Wyższy Średniozaawansowany (C1)

 

Celem kształcenia kursu języka angielskiego biznesowego na poziomie wyższym średniozaawansowanym (C1) jest opanowanie przez uczestników kursu umiejętności rozumienia ze wszystkimi szczegółami tekstów pisanych i tekstów ze słuchu oraz opanowanie zdolności jasnego i dokładnego formułowania myśli na różne tematy związane ze światem biznesu. Uczestnicy kursu rozumieją szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenie ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafią się swobodnie i skutecznie posługiwać językiem w kontaktach biznesowych, towarzyskich, społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafią także formułować przejrzyste, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów biznesowych wypowiedzi ustne i pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi.

 

 

Tematyka kursu:

 

 • Export, wejście na rynki międzynarodowe, określanie celu, sugerowanie, wyrażanie entuzjazmu, zachęcanie do wypowiedzi, zgadzanie się z rozmówcą.

 

 • Tworzenie globalnej marki, kontakty interpersonalne i budowanie relacji w biznesie.

 

 • Nawiązywanie nowych kontaktów poprzez znajomości, polecanie sprawdzonych ludzi i firm, prośba o pomoc w nawiązaniu kontaktów, proponowanie współpracy.

 

 • Sukces w biznesie.

 

 • Negocjowanie kontraktu, motywacja do pracy, zaangażowanie firmy w życie osobiste pracowników, dodatki motywacyjne, świadczenia pozapłacowe.

 

 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywanie problemów (przepraszanie, współczucie, sygnalizowanie problemu).

 

 • Reklama – plusy i minusy, efektywne zarządzanie ryzykiem, planowanie przyszłości i rozwoju firmy.

 

 • Internet, istnienie firmy w internecie, słownictwo internetowe, zakupy przez internet.

 

 • Prezentacje.

 

 • Umiejętność pracy w grupie, umiejętne budowanie zespołu.

 

 • Rozwiązywanie konfliktów.

 

 • Pożyczanie pieniędzy, źródła finansowania, pożyczki bankowe, sposoby finansowania firmy.

 

 • Techniki negocjacyjne, etapy negocjacji.

 

 • Dział obsługi klienta, skargi i zażalenia klientów, obsługa klienta.

 

 • Kryzysy w firmie, utrzymywanie płynności finansowej.

 

 • Cechy osobowości menadżera, rola menadżera, style zarządzania.

 

 • Rodzaje przejęć i fuzji, strategiczne cele przejęcia firmy, udane funkcjonowanie firm po przejęciu lub fuzji.

 

 • Przyszłość biznesu, zmiany sposobu zatrudnienia w przyszłości.

 

 

 

Poziom Zaawansowany (C2)

 

Celem kształcenia kursu języka angielskiego biznesowego na poziomie zaawansowanym (C2) jest rozumienie w stopniu całkowitym wszystkich tekstów mówionych bądź czytanych z różnych dziedzin biznesu, a także łatwość spontanicznej wypowiedzi i zręcznej argumentacji dotyczącej tematów biznesowych. Uczestnicy kursu rozumieją z łatwością praktycznie wszystko, co usłyszą lub przeczytają. Potrafią streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafią wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

Tematyka kursu:

 

 • Prezentacje, wystąpienia publiczne, wyrażenia nieformalne, modne wyrażenia języka biznesu.

 

 • Przywitania, przedstawianie się, kończenie rozmowy w międzynarodowym towarzystwie, różnice międzykulturowe.

 

 • Szkolenia, edukacja tradycyjna a szkolenia on-line.

 

 • Usługi publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne, infrastruktura.

 

 • Negocjacje, precyzyjne i nieprecyzyjne sposoby wyrażania się, finansowanie projektów.

 

 • Formy zatrudnienia, satysfakcja zawodowa.

 

 • Rozwiązywanie konfliktów, źródła stresu w pracy, nieobecności w pracy.

 

 • Społeczna odpowiedzialność w biznesie.

 

 • Etyczne rozwiązywanie problemów, sugerowanie rozwiązań, argumentowanie swojego stanowiska.

 

 • Banki i inne instytucje finansowe, problemy finansowe.

 

 • Prezentacje, wydatki, kryzys finansowy, zmiany i tendencje w finansach.

 

 • Niezależni doradcy, praca doradcy.

 

 • Negocjacje handlowe, potwierdzanie warunków umów, formułowanie próśb, doradztwo.

 

 • Rozwój firmy – misja, strategia, wizja oraz kryzys rozwoju firmy.

 

 • Kreatywność, burza mózgów.

 

 • Sklepy internetowe, prowadzenie interesów przez internet.

 

 • Prezentacje – podsumowywanie, radzenie sobie z pytaniami.

 

 • Zakładanie i prowadzenie własnej firmy.

 

 • Zarządzanie projektem.

 

 • Praca w międzynarodowych zespołach, telekonferencje – przedstawianie się, udział w dyskusji, problemy w zarządzaniu projektem, zarządzanie międzynarodowym zespołem

 

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl