Kryteria wyboru

Kryteria wyboru

poznaj i wybierz The Link

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

O nas

Zobacz również

Testy kompetencji językowych
Quiz Międzykulturowy

Zaufali nam

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Kryteria wyboru szkoły językowej

  

KRYTERIA WYBORU DOBREJ SZKOŁY JĘZYKOWEJ
według
EAQUALS – Europejskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych
oraz
PASE (Polish Association for Standards in Language Education)  –
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych

 

  • Doświadczenie nauczycieli
  • Metody nauczania
  • Rozmiar grupy
  • System poziomów z wyraźnie określonymi celami nauki
  • Kursy specjalistyczne
  • Kontrola jakości nauczania przez dyrektora metodycznego
  • Zawodowi nauczyciele native speakers
  • Monitorowanie postępów uczestnikó kursów
  • Elastyczne dostosowanie terminów zajęć
  • Całoroczna organizacja kursów

 


The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej spełnia wszystkie powyższe kryteria.

 

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl