Protokół Dyplomatyczny

Protokół Dyplomatyczny

postaw na profesjonalizm

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

Protokół Dyplomatyczny

The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej prowadzi profesjonalne warsztaty z zakresu Protokołu Dyplomatycznego w firmach i urzędach. Szkolenia obejmują m.in. ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje oraz studium przypadków. W sposób dynamiczny i praktyczny prezentują etykietę polskiego oraz międzynarodowego biznesu.

 

Omawiane są m.in. zagadnienia związane z wizerunkiem firmy, przyjmowaniem wizyt i delegacji oraz organizacją przyjęć. Uczestnik poznaje zasady prowadzenia rozmów i spotkań, dowiaduje się również o błędach, które są najczęściej popełniane.

 

Etykieta ułatwia kontakty biznesowe i pomaga odnieść sukces, dlatego znajomość jej zasad powinna być podstawą w życiu zawodowym i towarzyskim.

 

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl