Coaching Międzykulturowy

Coaching Międzykulturowy

z innością na Ty

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

Coaching Międzykulturowy

Coaching Międzykulturowy to szkolenie mające na celu usprawnienie funkcjonowania i współdziałania jednostek oraz grup zadaniowych w wielokulturowej przestrzeni biznesowej, dostosowane do sektora i rodzaju współpracy międzynarodowej. Jest idealnym przygotowaniem do współpracy z międzynarodowymi partnerami, pomaga w umiejętnym budowaniu relacji z przedstawicielami innych kultur oraz dostarcza niezbędnych informacji dotyczących odpowiedniego zachowania się w sytuacjach konfliktowych. Warto wiedzieć, że świadomość różnić kulturowych jest kluczem do sukcesu na arenie międzynarodowej.

 

Dla kogo:

 • dla pracowników w firmach, które zostały przejęte przez obcy kapitał lub są własnością firm zagranicznych,
 • dla pracowników polskich firm, które planują zdobyć zagraniczne rynki zbytu dla swoich towarów i usług,
 • dla urzędników zajmujących się współpracą z inwestorami zagranicznymi oraz promocją i podnoszeniem konkurencyjności swojego regionu,
 • dla zagranicznych menedżerów oraz dla ich rodzin,
 • dla osób pracujących w wielokulturowym środowisku.


Cele:

 • pomoc uczestnikom szkolenia w dialogu międzykulturowym,
 • uczenie otwartości w komunikacji międzynarodowej,
 • uświadomienie różnic kulturowych i wypracowanie metod radzenia sobie z wrogością wobec partnerów biznesowych obcego pochodzenia,
 • ułatwienie uczestnikom szkolenia prowadzenia oddziałów firm z różnych krajów,
 • wskazanie na podstawowe trudności we współpracy z zagranicznymi firmami,
 • uwrażliwienie na odmienności kulturowe,
 • przygotowanie do szybkiej integracji w nowym środowisku oraz do efektywnej współpracy w zespołach międzynarodowych,
 • ograniczanie gwałtownych reakcji pod wpływem stresu w relacjach z zagranicznymi partnerami biznesowymi,
 • rzetelne przygotowanie do podejmowania nowych inicjatyw biznesowych,
 • udoskonalenie działań na arenie międzynarodowej,
 • przekazanie umiejętności codziennych zachowań w wielokulturowym środowisku.

 

Co zyskasz:

 • umiejętność zarządzania konfliktem w zespołach wielokulturowych,
 • wiedzę o polskiej lub innej kulturze: skryptach zachowań, normach i wartościach, które kształtują życie w Polsce lub w innym kraju, w obszarze publicznym, zawodowym oraz prywatnym,
 • poznasz sposoby zachowań niezbędnych do właściwego postępowania w danym obszarze kulturowym,
 • dowiesz się jak zrozumieć zagranicznych pracowników oraz zwiększyć ich efektywność,
 • poznasz metody skutecznego motywowania pracowników z innych obszarów kulturowych, 
 • nauczysz się jak skutecznie przeprowadzić prezentację w środowisku międzynarodowym, 
 • dowiesz się o różnicach między Polską a innymi krajami, będziesz potrafił je zrozumieć, radzić sobie z nimi i działać w ramach obu obszarów kulturowych
 • umiejętność tworzenia skutecznych strategii marketingowych na zagranicznych rynkach,
 • wiedzę na temat błędów popełnianych przez polskich biznesmenów za granicą oraz wskazówki jak ich unikać, 
 • dowiesz się jak skutecznie zaprezentować się jako wiarygodny partner biznesowy, 
 • poznasz aspekty adaptacji kulturowej (akulturacji) zagrnicznych menedżerów i ich rodzin, 
 • zdobędziesz umiejętność lepszej adaptacji i głębszego zrozumienia nowego, wielokulturowego środowiska oraz zwiększenia efektywności w pracy przez optymalizowanie kontaktów ze współpracownikami z obcych krajów.

 

 Zobacz także:

 

 

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH I RÓŻNIC MIĘDZYKULTUROWYCH GWARANTUJE SUKCES WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE GLOBALNEGO BIZNESU

 

 

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl