BLENDED LEARNING

BLENDED LEARNING

nowy wymiar nauczania

Online Learning

Online Learning

zajęcia przez SKYPE

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

e-learning

W The Link Szkole Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej mogą Państwo uczestniczyć w innowacyjnych kursach języka angielskiego w ramach kształcenia e-learning, prowadzonych nowoczesną metodą BLENDED LEARNING oraz online przy użyciu komunikatora SKYPE.

 

 

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl