Tygodniowy Intensywny Kurs (TIK)

Tygodniowy Intensywny Kurs (TIK)

totalne zanurzenie w języku

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

Tygodniowy Intensywny Kurs (TIK)

Dla klientów indywidualnych The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej przygotowała unikalną ofertę Tygodniowego Intensywnego Kursu Językowego (TIK), który jest „totalnym zanurzeniem w języku” .

 

Tygodniowy Intensywny Kurs Językowy (TIK) jest zindywidualizowanym, intensywnym kursem „szytym na miarę” więc zarówno zakres tematyczny jak i cele kursu każdorazowo zmieniają się w zależności od potrzeb, oczekiwań i wymagań klienta. W zależności od wariantu uczestnicy kursu mają 8 lub 10 lekcji 45 minutowych dziennie. TIK jest doskonałym i sprawdzonym sposobem przełamania bariery komunikacyjnej w języku obcym.

 

Tygodniowy Intensywny Kurs Językowy (TIK) jest skierowany do osób pragnących:

  • opanować w krótkim czasie podstawowe umiejętności językowe pozwalające na komunikację w języku obcym,
  • poszerzyć profesjonalne słownictwo w dowolnej dziedzinie,
  • przygotować się do prezentacji, oficjalnych rozmów negocjacyjnych i nieoficjalnych spotkań,
  • usystematyzować posiadaną wiedzę dotyczącą języka obcego w celu zidentyfikowania, umiejętności językowych wymagających powtórzenia i utrwalenia,
  • przełamać barierę komunikacyjną w języku obcym.
Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl