BLENDED LEARNING

BLENDED LEARNING

nowy wymiar nauczania

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

« »

Metoda

Zobacz również

Testy kompetencji językowych
Quiz Międzykulturowy

Zaufali nam

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Blended learning

The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej stosuje w firmach nowoczesną technikę nauczania języka obcego typu BLENDED LEARNING (ang. nauka łączona). Jest to system, w którym kurs językowy stanowi połączenie nauki na „żywo” z lektorem oraz samodzielnej nauki studenta na internetowej platformie e-learningowej. W ramach nauki online student ma do dyspozycji atrakcyjne, urozmaicone materiały audio i wi­deo, filmy BBC, scenki sytuacyjne i rodzajowe, interaktywne słowniki, liczne, interesujące teksty i różnorodne zadania.

 

Szczegóły dotyczące techniki nauczania BLENDED LEARNING znajdują się w zakładce e-learning

 

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl