Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

Metoda CLT

Metoda CLT

supernowoczesna, unikalna, nowatorska metoda nauczania (Communicative Language Teaching)

« »

Metoda

Zobacz również

Testy kompetencji językowych
Quiz Międzykulturowy

Zaufali nam

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

CLT

CLT (Communicative Language Teaching) to komunikacyjno - konwersacyjna metoda nauczania stosowana przez

The Link Szkołę Języków Obcych i Komunikacji Między­kulturowej, która promuje i rozwija takie cechy jak:

 • indywidualizm,

 • twórcze myślenie,

 • spontaniczne reakcje uczących się.

 

Metoda ta umożliwia pełne i aktywne uczestnictwo studentów na zajęciach. Nasza Szkoła opracowała nowatorskie i autorskie rozwiązania w zakresie technik nauczania języków obcych dla klienta biznesowego. Szczególny nacisk położony jest na komunikację werbalną.

 

Charakterystyczne cechy metody CLT to:

 • maksymalne używanie języka docelowego,

 • zajęcia z języka mówionego,

 • aktywność studentów na zajęciach 80%,

 • intensywne ćwiczenie sprawności językowych - mówienie, rozumienie ze słuchu,

 • lekcja zorientowana na uczącego się.

 

Techniki nauczania stosowane w CLT:

 • ćwiczenie struktur gramatycznych, leksykalnych oraz wyrażeń ze zrozumieniem (meaningful drills),

 • gry i zabawy językowe,

 • scenki sytuacyjne i rodzajowe,

 • dyskusje,

 • rozmowy,

 • dialogi,

 • ćwiczenia na rozumienie ze słuchu,

 • używanie autentycznych materiałów, posługiwanie się "żywym językiem".

 

Używanie języka polskiego:

 • jest ograniczone do minimum,

 • służy do podania znaczeń słów, zwrotów i wyrażeń,

 • wykorzystywane jest do wyjaśniania reguł gramatycznych na niższych poziomach zaawansowania.

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl