Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Otrzymaj dofinansowanie z UE!

Dokumentacja kursów

Dokumentacja kursów

gwarancja profesjonalizmu

« »

O nas

Zobacz również

Testy kompetencji językowych
Quiz Międzykulturowy

Zaufali nam

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Dokumentacja kursów i szkoleń

W trosce o jakość nauczania The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej wprowadziła system monitorujący jakość prowadzonego kształcenia, opracowany przez Dyrektora ds. Metodyki Nauczania.

 

Na dokumentację kursu składają się:

 

  • Karta Pedagogiczna Grupy lub Karta Pedagogiczna Studenta (w przypadku     szkolenia indywidualnego),

  • Sondaż Dotyczący Tematów Dodatkowych (pozwalający ustalić listę dodatkowych zagadnień dotyczących języka specjalistycznego),

  • Ankiety Anonimowe (oceniające pracę nauczyciela, jakość kursu oraz wizerunek szkoły),

  • Raport Postępów Studenta (dotyczący oceny postępów poszczególnych sprawności językowych uczestników kursów),

  • Zestawienie Obecności, 

  • Karta Hospitacji (ocena pracy lektora przez metodyka, merytoryczna analiza prowadzonych przez lektora zajęć).

 

The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej przeprowadza pisemne testy kwa­lifikacyjne w celu ustalenia poziomu znajomości języka obcego studentów.Na podstawie wyników testów tworzy homogeniczne grupy.

 

Sprawdź się!

Biuro: ul. Różyckiego 14c / 40-589 Katowice / Tel.: (32) 350-7760
Siedziba: ul. Żołnierska 25 / 40-697 Katowice / contact@the-link.pl