mapa-swiata

Metoda Nauczania CLT

CLT (Communicative Language Teaching) to komunikacyjno – konwersacyjna metoda nauczania stosowana przez The Link Szkołę Języków Obcych i Komunikacji Między­kulturowej, która promuje i rozwija takie cechy jak:

 •  indywidualizm,
 •  twórcze myślenie,
 •  spontaniczne reakcje uczących się.

Metoda ta umożliwia pełne i aktywne uczestnictwo studentów na zajęciach. Nasza Szkoła opracowała nowatorskie i autorskie rozwiązania w zakresie technik nauczania języków obcych dla klienta biznesowego. Szczególny nacisk położony jest na komunikację werbalną.

Charakterystyczne cechy metody CLT to:

 •  maksymalne używanie języka docelowego,
 •  zajęcia z języka mówionego,
 •  aktywność studentów na zajęciach 80%,
 •  intensywne ćwiczenie sprawności językowych – mówienie, rozumienie ze słuchu,
 •  lekcja zorientowana na uczącego się.

Techniki nauczania stosowane w CLT:

 •  ćwiczenie struktur gramatycznych, leksykalnych oraz wyrażeń ze zrozumieniem (meaningful drills),
 •  gry i zabawy językowe,
 •  scenki sytuacyjne i rodzajowe,
 •  dyskusje,
 •  rozmowy,
 •  dialogi,
 •  ćwiczenia na rozumienie ze słuchu,
 •  używanie autentycznych materiałów, posługiwanie się „żywym językiem”.

Używanie języka polskiego:

 •  jest ograniczone do minimum,
 •  służy do podania znaczeń słów, zwrotów i wyrażeń,
 •  wykorzystywane jest do wyjaśniania reguł gramatycznych na niższych poziomach zaawansowania.