Integracja Langdit i eRecruiter

Zakończyliśmy proces integracji naszej platformy sprawdzającej kompetencje językowe z eRecruiter – polskim systemem ATS (Applicant Tracking System). Już teraz nasi klienci mogą w łatwy sposób zlecać weryfikację języków w procesie rekrutacji, bez konieczności wychodzenia z systemu rekrutacyjnego. Możliwość zlecania testów weryfikacyjnych bezpośrednio z systemu ATS to rozwiązanie przyjazne zarówno dla rekruterów jak i osób zarządzających procesem rekrutacji. Po zakończeniu audytu językowego wynik jest widoczny na liście kandydatów w postaci tagu (np. „Angielski B2”) przypisanego do wybranej aplikacji. Pozwala to na sprawne porównanie umiejętności językowych i podjęcie właściwej decyzji o zatrudnieniu.

Chcesz skorzystać z integracji z eRecruiter?

Benefity integracji z systemami ATS

Skróć czas od aplikacji do zatrudnienia

Zatrudniaj w oparciu o obiektywne dane

Zleć weryfikację języka na dowolnym etapie rekrutacji

Jesteś użytkownikiem innego systemu ATS?