Audyty językowe w rekrutacji – jak usprawnić ten proces, zwiększając pozytywne doświadczenia kandydatów?

Weryfikacja kompetencji językowych kandydatów podczas rekrutacji to standardowy i obowiązkowy punkt przy obsadzaniu niemal każdego stanowiska. Firmy poszukujące nowych pracowników już na etapie komponowania ogłoszeń określają tam konkretny, minimalny wymagany poziom znajomości danego języka obcego. Zapraszając kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, rekruter spodziewa się, że deklarowana w dokumentach umiejętność posługiwania się tym językiem zostanie potwierdzona podczas spotkania. Jednak rzeczywista weryfikacja znajomości języka obcego oraz dokładne określenie i ocena jego poziomu może przysporzyć wielu trudności. Jak usprawnić proces rekrutacji w zakresie języków obcych? Jakie znaczenie może mieć tutaj profesjonalny audyt językowy i kiedy warto rozważyć jego wdrożenie? Wyjaśniamy i podpowiadamy w dalszej części artykułu.

Sprawdzenie znajomości języka – jak to wygląda w praktyce?

Jeśli kiedykolwiek uczestniczyłeś bezpośrednio lub pośrednio w procesie rekrutacji, to zapewne większość najpopularniejszych stosowanych metod weryfikacji poziomu językowego pracownika jest Ci znana. Jakie to metody?

  • Osoba rekrutująca lub przyszły manager zadaje kandydatowi kilka pytań w języku obcym – poruszana tu tematyka nie zawsze jest bezpośrednio związana z obszarem obowiązków kandydata. Tym samym omówienie ogólnych, bezpiecznych tematów nie da nam pewności, że np. płynne opisanie ulubionej potrawy będzie równoznaczne z umiejętnością swobodnego poprowadzenia spotkania biznesowego lub profesjonalnej prezentacji produktu. Co więcej, prowadzona w ten sposób rekrutacja angażuje pracowników (najczęściej managerów), którzy ze względu na swe umiejętności językowe zobligowani są do prowadzenia rozmów z kandydatami. Jednocześnie nie są oni profesjonalnymi rekruterami, dlatego ich ocena nie zawsze będzie obiektywna i pozwoli na jasne porównanie umiejętności językowych przyszłych pracowników. Metoda ta, choć często stosowana, obarczona jest również nieefektywnym wykorzystaniem czasu – zarówno pracowników, którzy uczestniczą w procesie tylko ze względu na znajomość języka, jak i na wdrożenie weryfikacji deklarowanych umiejętności na dość późnym etapie z pominięciem początkowego screeningu językowego, oszczędzającego czas i pieniądze firmy.
  • Kandydat otrzymuje test sprawdzający znajomość języka – w przeciwieństwie do powyższej metody, czyli rozmowy w języku obcym, test nie wymaga udziału dodatkowych pracowników. Minusem jednak jest to, że test sprawdza tylko niektóre obszary znajomości języka – gramatykę, słownictwo, czytanie i pisanie. Trudno zweryfikować tu umiejętność komunikacji,a najczęściej właśnie ona ma kluczowe znaczenie w późniejszej pracy. 

Wykorzystanie różnych sposobów weryfikacji znajomości języków obcych przez osoby nieprzygotowane do  oceny tego typu umiejętności (np. rekruterzy lub pracownicy firmy z różnych stanowisk) przysparza wielu problemów na dalszym etapie współpracy. Grozi tym, że zatrudniony pracownik może nie spełnić naszych wymagań w obszarze posługiwania się językiem obcym. Proces oceny umiejętności językowych jest bowiem mało ustrukturyzowany i niejednolity. Same testy często też nie są dostosowane do konkretnej tematyki danej branży czy firmy. Brak usystematyzowanych kryteriów uniemożliwia i utrudnia profesjonalną ocenę kompetencji językowych kandydatów do pracy, a także porównanie ich umiejętności między sobą. To sprawia, że nie dajemy kandydatowi wystarczającej informacji zwrotnej, określającej jego poziom językowy oraz ewentualnych, konkretnych przyczyn rezygnacji z jego kandydatury. Taki odzew jest bardzo ceniony przez kandydatów i buduje ich pozytywne doświadczenia związane z naszą firmą. To ważny aspekt, o którym niestety często zapominamy. 

Jak zatem wspomóc usprawnienie procesu rekrutacji? Jak usystematyzować działania w tym obszarze? Jak ujednolicić ocenę, pozwalając na łatwe i sprawne porównanie kandydatów i powierzyć ją profesjonalistom? Idealnym rozwiązaniem jest audyt językowy dla firm.

Czym jest audyt językowy?

Jest to profesjonalne narzędzie, sprawdzające umiejętności językowe kandydatów do pracy. Audyt rekrutacyjny w obszarze języków obcych nie tylko weryfikuje ich znajomość, ale pozwala również przygotować konkretne rozwiązania, zgodne z wymogami danej firmy, branży, czy stanowiska. Taka rzetelna i obiektywna formuła sprawdzenia zdolności językowych może być kluczowa przy wyborze pracownika i mieć też ogromne znaczenie dla jego późniejszej efektywności pracy. Możliwość dokładnego określenia obszaru weryfikacji (np. zakresu komunikatywności, znajomości gramatyki i słownictwa, czy specjalistycznej tematyki branżowej) pozwala na wyciągnięcie precyzyjnych wniosków oraz późniejsze podjęcie właściwych decyzji w procesie rekrutacji

Audyt językowy coraz częściej prowadzony jest na dedykowanych platformach online, które umożliwiają rekruterom oraz innym zaangażowanym osobom całkowity nadzór nad ich realizacją. Kandydat wykonuje test w dowolnym miejscu i czasie, a wnikliwa ocena prowadzona przez wykwalifikowanych audytorów językowych umożliwia zawężenie grona potencjalnych pracowników już na początkowym etapie rekrutacji, bez konieczności angażowania innych osób. To bardzo wygodna metoda, zarówno dla firmy poszukującej pracownika, jak i dla samych kandydatów. 

Audyty dostępne są w wielu językach, z czego najpopularniejszymi są oczywiście język angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Dzięki temu, nawet w międzynarodowych korporacjach, gdzie pracownicy posługują się różnymi językami obcymi w codziennej pracy, ocena ich znajomości może być prowadzona przez to samo narzędzie audytujące, ujednolicając proces oceny i wyboru kandydata.

Jakie są zalety audytów językowych i dlaczego warto wybrać to profesjonalne narzędzie?

  • Możliwość dostosowania audytów – pozwala to na maksymalnie precyzyjne i trafne sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów na pracowników w danej branży.
  • Optymalizacja procesu – pełna automatyzacja procesu i wypracowane rozwiązania usprawniają proces rekrutacji i dają gwarancję zrównoważonego rozwoju i sukcesu firmy.
  • Ocena w oparciu o skalę CEFR (A1 – C2) – pozwala na obiektywne porównanie wyników oraz na precyzyjne określenie mocnych i słabych stron osób audytowanych w obszarze znajomości języka. Na dalszym etapie może to być czynnikiem decydującym o realizacji międzynarodowych projektów dla firmy rekrutującej pracownika.
  • Pełna informacja zwrotna – po weryfikacji przez wykwalifikowanych audytorów, każdy proces kończy się przesłaniem obszernego raportu z wynikami, zawierającego opis poszczególnych sprawności językowych. Te informacje są obecnie bardzo cenione przez kandydatów do pracy i pozwalają zbudować pozytywny wizerunek firmy rekrutującej. 

Rekrutacja w języku obcym nie jest łatwym zadaniem, dlatego usprawnienie tego procesu ma szczególne znaczenie przy funkcjonowaniu firmy. Audyty językowe i ich automatyzacja to przełomowe rozwiązania, które pozwalają udoskonalić i zoptymalizować proces sprawdzania poziomu znajomości języków obcych kandydatów na pracowników. Dają one też możliwość dobrania najlepiej wykwalifikowanych osób do swoich zespołów, co z pewnością przekłada się na efektywność funkcjonowania firmy.

Napisz do nas, chętnie pomożemy i zapewnimy dostęp do naszej intuicyjnej platformy, która zautomatyzuje i usprawni proces weryfikacji umiejętności językowych Twoich pracowników i kandydatów do pracy.

Chcesz lepiej poznać naszą platformę i proces prowadzenia audytów?